Povratak na naslovnu stranicu O nama... Usluge... Reference... Kontakt sa nama...
         

 


Krečnjak je svetlo sive boje, masivne teksture i homogene strukture. Ravnog do školjkastog preloma sa finohrapavom površinom i oštrim ivicama loma. Reakcija stene na 5% HCL je burna.

Tehnička svojstva krečnjaka:

Zapreminska masa bez pora i šupljina 2700/m3
Zapreminska masa sa porama i šupljinama 2720 kg/m3
Apsolutna poroznost kamena 0,7%
Upijanje vode kamena 0,12%
Čvrstoća na pritisak u suvom stanju 143 MPa
Čvrstoća na pritisak u vodenom stanju 137 MPa
Čvrstoća na pritisak posle mraza 132 MPa
Čvrstoća na savijanje 21 MPa
Otporost na habanje brušenjem 18 cm3/50 cm2
Postojan na dejstvo mraza


Hemijska svojstva krečnjaka:

Gubitak žarenjem 43,64%
SiO2 nerastvorni deo 0,21
Al203 0,5
Fe2O3 0,09
P2O5 0,5
CaO 54,86
MgO 1,10
MnO 0,005
K2O 0,05
SO2 Tragovi
S 0
Ph 8,85
Nerastvorno u HCL 0,255


 

Radne jedinice:

Proizvodi: